7 คำตอบ ทำไมผมเหลือแค่นี้

7 คำตอบ ทำไมผมเหลือแค่นี้